Ömer Okur, zeytinburnuelektrikci.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Giriş Ömer Okur, zeytinburnuelektrikci.com olarak, kişisel verilerin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu metin, zeytinburnuelektrikci.com web sitemiz üzerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerini açıklamaktadır.

2. Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Ömer Okur, zeytinburnuelektrikci.com tarafından işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hizmet taleplerinizin karşılanması
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinden form doldurmanız, hizmet talepleriniz ve bizimle iletişime geçmeniz gibi çeşitli yollarla toplanabilir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması Toplanan kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler çerçevesinde ve işbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurumlarına aktarılabilir.

6. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlemenin yalnızca otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7. İletişim Bilgileri Kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep ve sorunuz için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz:

8. Güncellemeler ve Değişiklikler İşbu KVKK metni, yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına göre güncellenebilir. Yapılan güncellemeler web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Ömer Okur, zeytinburnuelektrikci.com olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktayız. Bu metni okuyarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair bilgilendirildiğinizi kabul etmiş olursunuz.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?