ELEKTRİK ARIZA GİDERİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar Bu sözleşme, aşağıda belirtilen taraflar arasında, belirtilen şartlar doğrultusunda imzalanmıştır.

Hizmet Sağlayıcı:

Müşteri:

  • Adı Soyadı: .......................................................
  • Adres: ...................................................................
  • Telefon: .................................................................
  • E-posta: ....................................................................

2. Konu Bu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri'ye sağlanacak olan elektrik arıza giderimi hizmetlerine ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir.

3. Hizmetin Kapsamı Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'nin belirtilen adresindeki elektrik arızalarının giderilmesi amacıyla gerekli onarım ve bakım hizmetlerini sağlayacaktır. Hizmet, aşağıdaki işlemleri içerebilir:

  • Arızanın tespiti
  • Arızalı parçaların onarımı veya değiştirilmesi
  • Elektrik tesisatının genel kontrolü ve bakımı

4. Ücret ve Ödeme Hizmet bedeli, arızanın tespiti ve onarımı için gereken malzeme ve işçilik ücretlerini kapsar. Hizmet bedeli, hizmet tamamlandıktan sonra Müşteri'ye fatura edilecektir. Ödeme, fatura tarihinden itibaren [belirli bir süre] içinde yapılmalıdır.

5. Hizmet Süresi Hizmet Sağlayıcı, arızanın tespiti ve onarımı için en kısa sürede harekete geçecektir. Hizmet süresi, arızanın niteliğine ve kapsamına bağlı olarak değişebilir.

6. Garanti Hizmet Sağlayıcı, sağladığı hizmetlerin kalitesini garanti eder. Yapılan onarım ve değiştirilen parçalar için [belirli bir süre] garanti verilmektedir. Garanti süresi içinde meydana gelen arızalar ücretsiz olarak giderilecektir.

7. Sorumluluk Hizmet Sağlayıcı, hizmet sırasında meydana gelebilecek her türlü maddi hasar ve zarardan sorumludur. Ancak, Hizmet Sağlayıcı'nın kontrolü dışında meydana gelen mücbir sebeplerden kaynaklanan zararlar bu sorumluluğun dışındadır.

8. Fesih Bu sözleşme, tarafların yazılı mutabakatı ile feshedilebilir. Taraflardan biri, diğer tarafın sözleşme şartlarına uymaması durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nde çözümlenecektir.

10. Yürürlük Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve tarafların tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi ile sona erer.

Taraflar

Hizmet Sağlayıcı: [İmza] [İsim] [Tarih]

Müşteri: [İmza] [İsim] [Tarih]

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?